Friday, 14 January 2022

 10th January 2022,

VIVEKANANDA KENDRA ZILLA PARISHAD VIDYALAYA, KADAMTALA
"CELEBRATING AZADI KA AMRIT MAHOTSAV"


SWADESH MANTRA said by our Student Kumari. SRISTI ROY from Class VII -

 No comments: